AliReza Fereydouni - علیرضا فریدونی arf1372@fediverse.blog

Open on fediverse.blog
ArticlesSubscribersSubscriptions

Latest articles

چیزی که ردیس هست و ردیس نیست

پیشنهادی برای یک کش اما روی هارد با پروتکل ردیس

و اینک مستندسازی‍ ...

چرا مستندسازی مهم است؟ اصلا مستندسازی چیست؟

سیستمی بزرگ به نام «نرم‌افزار آزاد»

یا «چرا نرم‌افزار آزاد باید از حاکمیت طلب‌کار باشد؟»

آن ناجامعه‌ای به نام «جامعه»

یا «چرا معتقدم چیزی به نام جامعه نرم‌افزار آزاد ایران وجود خارجی ندارد؟»

بودنی که در عمل نبودن بود

یا «چرا کنش‌گری مهم است؟»

کمی آهسته تر ...

درباره آهستگی